(Nejen) technické překlady z němčiny

PŘEKLADY Z NĚMECKÉHO JAZYKA DO ČEŠTINY

Překládám hlavně z němčiny – strojírenství, stavebnictví, obchod, lokalizuji SW, e-shopy, webové stránky. Překládám návody k zařízením lékařských a stomatologických praxí nebo laboratoří (tato témata mohu v případě potřeby konzultovat s lékaři z oborů pediatrie, stomatologie, onkologie, ORL). Disponuji více než desetiletou zkušeností z překládání návrhů směrnic Evropské komise.

CAT-TOOLS – POUŽÍVÁM OD ROKU 2006

Již od roku 2006 používám každodenně CAT nástroje – nejčastěji (a nejraději) MemoQ (vlastní licence, vždy aktuální verze), SDL Studio (vlastní licence, momentálně verze 2021), Across (online pro daného klienta), Passollo (2018), Memsource, mám za sebou i první korektury v nástroji ContentQuo.

POST-EDITING, KOREKTURY

Protože se v poslední době rozvíjí strojový překlad, je nutno pracovat na post-editingu. Nebráním se mu, nicméně má svá specifika a je nutno vždy potencionální zakázku zkonzultovat. Stejně tak ale dělám klasické revize textů po překladu. Seznámil jsem již také s nástrojem ContentQuo.