Reference

Vzdělání
… Slezská univerzita v Opavě (Německý jazyk – státní zkouška)
… Diplom Wirtschaftsdeutsch International (Goethe Institut Praha)

Příklady referencí
… DE (4translations, mo web, Linguagem, TTS-Reget atd.)
… HU (Amplexor – dříve Euroscript)
… SK (Tetras, Lexika)
… IT (AranchoDoc)
… CZ (AranchoDoc)
… PL (Logostrada)

…a další